Aldona Vilkelienė

Direktorė

Kuruojamos sritys: ugdymo inovacijos, projektinė veikla, gabiųjų ugdymas.
1983 m. Aldona Vilkelienė baigė dabartinę  Lietuvos teatro ir muzikos akademiją,  įgijo muzikos mokytojos specialybę.
1994-2008 dirbo Alytaus muzikos mokyklos teorinių disciplinų mokytoja eksperte.
2001 m. baigė Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto ir  Šiaulių universiteto jungtinę doktorantūrą ir apgynė socialinių mokslų (edukologija) daktaro laipsnį.
Nuo 2004 m.  dirbo Vilniaus pedagoginio universiteto docente.
2007 m. įgijo socialinių mokslų (edukologija) docento diplomą.
Nuo 2008 m. vadovauja  Alytaus muzikos mokyklai.
2011 m. įgijo trečią vadybinę kategoriją.
2013 m. atestuota socialinių mokslų (edukologija) Lietuvos edukologijos universiteto profesoriaus pareigoms.
2015 m. suteiktas socialinių mokslų (edukologija) pedagoginis profesoriaus vardas.
2015 m. suteikta antroji vadybinė kategorija.

Pareigybės aprašymas

Undinė Pinkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kuruojamos sritys: ugdymo proceso, koncertinės veiklos, fortepijono, styginių instrumentų, liaudies instrumentų, teorinio metodinių grupių veiklos koordinavimas.

Mokykloje dirba nuo 1985 m. fortepijono mokytoja, koncertmeistere.

1994 m. baigė Klaipėdos universitetą, Menų fakultetą (muzikos mokytojo, koncertmeisterio kvalifikacija).

2006 m. įgijo edukologijos magistro diplomą Lietuvos edukologijos universitete.

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. dirba mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pareigybės aprašymas

Gabrielė Dambauskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kuruojamos sritys: akordeono ir pučiamųjų metodinių grupių veiklos ir mokytojų kvalifikacijos programų koordinavimas.

2016 m. baigė bakalauro studijų muzikos pedagogikos programą, įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, meno pedagogikos, muzikos bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją Lietuvos edukologijos universitete.

2018 m. baigė magistrantūros studijų muzikos edukologijos programą ir įgijo edukologijos magistro laipsnį Lietuvos edukologijos universitete.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. dirba mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir solfedžio mokytoja.

Pareigybės aprašymas

Jolanta Stasiūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

1991 m. baigė Elektrėnų 1-ąją vidurinę mokyklą.

2009 m. baigė Alytaus kolegiją, įgijo buhalterio specialybę.

Nuo 2008 m. dirba  mokyklos  direktoriaus  pavaduotoja  ūkiui.

Pareigybės aprašymas