foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Alytaus muzikos mokykla

Renginių kalendorius

<<  <  Gruodžio 2020  >  >>
 Pi  A  T  K  P  Š  S 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Nuorodos

2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketv. finansinės ataskaitos:

(Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos)

 2018 m. I ketv. finansinės ataskaitos:

(Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos)

 2017 m. III ketv. finansinės ataskaitos:

(Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos)

 2017 m. II ketv. finansinės ataskaitos:

(Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos)

 2017 m. I ketv. finansinės ataskaitos:

(Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos)

2016 m. metinis finansininių ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketv. finansinės ataskaitos:

(Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos)

2016 m. II ketv. finansinės ataskaitos:

(Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos)

2016 m. I ketv. finansinės ataskaitos:

(Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos)

2015 m. metinis finansininių ataskaitų rinkinys

2015 m. III ketv. finansinės ataskaitos:

(Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos)

2015 m. I ketv. finansinės ataskaitos:

(Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos)

2014 m. metinis finansininių ataskaitų rinkinys

2014 m. III ketv. finansinės ataskaitos:

(Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos)

2014 m. II ketv. finansinės ataskaitos:

(Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos)

2014 m. I ketv. finansinės ataskaitos:

(Aiškinamasis raštas Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita Finansavimo sumos)

 

Eil.
Nr.

Magistrinio darbo pavadinimas

Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

1.

„Pianisto rankos ir teisingų skambinimo fortepijonu įgūdžių formavimas“

Sonata Bazevičienė, vyresnioji mokytoja, muzikos magistrė

2.

„Violončelės partijų ypatumai Dmitrijaus Šostakovičiaus kamerinėje muzikoje“

Ana Čirkova, mokytoja, muzikos magistrė

3.

„5–7 klasių sutrikusio elgesio mokinių savireguliacijos ugdymas teatru“

Asta Daironienė, mokytoja, edukologijos magistrė

4.

„Žaidimų integravimo į muzikines veiklas strategijos ankstyvajame amžiuje“

Gabrielė Dambauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja, edukologijos magistrė

5.

„Mokinių mobilumo raida taikant interaktyviojo mokymosi strategijas 5 klasės muzikos pamokoje“

Violeta Dumbliauskienė, mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė

6.

„Ansamblinio muzikavimo vaidmuo, stiprinant vaikų muzikos mokymosi motyvaciją“

Rita Frendzelienė, mokytoja ekspertė, edukologijos magistrė

7.

„Koncertinė veikla – muzikos mokyklos pradinių klasių mokinių muzikinę kultūrą ugdantis veiksnys“

Jolana Gumauskienė, vyresnioji mokytoja, edukologijos magistrė

8.

„Paul Taffanel gyvenimo ir veiklos poveikis prancūzų fleitos mokyklos formavimuisi“

Justina Jočytė-Orinienė, vyresnioji mokytoja, muzikos magistrė

9.

„Sutartinių vaidmuo jaunesniųjų paauglių nerimo dinamikai“

Sonata Nakrušienė, mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė

10.

„Ritmo sistema, ugdant atlikėjus liaudies instrumentais muzikos mokykloje“

Gražina Noreikienė, vyresnioji mokytoja,

edukologijos magistrė

11.

„Kultūrinė socializacija mokykloje: Alytaus situacija“

Mindaugas Orinas, vyresnysis mokytojas, sociologijos magistras

.12.

„Ugdymo subjektų santykių muzikiniai veiksniai fortepijono pamokose“

Undinė Pinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė, 

edukologijos magistrė

13.

„Mokinių sociokultūrinės integracijos prielaidos, grojant kanklėmis muzikos mokykloje“

Violeta Prakapavičienė, mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė

14.

Režisūrinis projektas „D. Čepauskaitė „Pupos“

Alma Purvinytė, mokytoja, teatro magistrė

15.

„Mokinio asmenybės etniškumo ugdymas, mokant skambinti kanklėmis muzikos mokykloje“

Edita Radvilavičienė, mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė

16.

„Paauglių sceninių gebėjimų ugdymo galimybės, mokant groti akordeonu“

Violeta Ligeikienė, mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė

17.

„Valentino Bagdono kūriniai kanklėms“

Jolanta Sabonienė, mokytoja metodininkė,

muzikos magistrė

18.

„Mokymas groti birbyne – etniškumo aspektas“

Dainius Stepanavičius, vyresnysis mokytojas,

muzikos magistras

19.

„Lietuvių kompozitorių kūriniai soluojančiam trombonui ir simfoniniam orkestrui“

Ramūnas Valaitis, vyresnysis mokytojas, muzikos magistras

20.

„Moderni muzika Europoje versus minimalizmas Amerikoje“

Karolis Variakojis, vyresnysis mokytojas,

muzikos magistras

21.

„Mokytojo teigiamos autokoncepcijos kūrimo galimybės muzikos pamokose“

Ilona Vasiliauskienė, mokytoja metodininkė, muzikos magistrė

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimas Nr. T-283 ,,Dėl Alytaus muzikos mokyklos teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų mėnesio mokesčio nustatymo“.

Visų specialybių pradinio, pagrindinio ir pagilinto muzikinio ugdymo programos – 13,03 €;

Muzikos mėgėjų ugdymo programa (suaugusiųjų mokymas) – 17,37 €;

Muzikinio ugdymo 1–2 metų programa 5–7 metų amžiaus vaikams (su integruotu muzikos instrumento pažinimu) – 10,13 €;

Muzikinio ugdymo 1–2 metų programa 5–7 metų amžiaus vaikams (be integruoto muzikos instrumento pažinimo) – 5,79 €;

Trumpalaikė 1 metų meninio ugdymo programa 15–18 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams – 13,03 €;

Pagilinto muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programa 16–18 metų amžiaus mokiniams – 5,79 €;

 

http://www.cmm.lt/cms/lt/gabiu-vaiku-centras/moduliai.html

 

Nuo 2010 metų Muzikos mokykla vykdo Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulį, finansuojamą iš mokinio krepšelio lėšų. Pagal jį mokosi 23 mokiniai, kurie groja įvairiais muzikos instrumentais.

Didelis dėmesys mokykloje skiriamas gabių mokinių interesų tenkinimui, individualių gabumų ugdymui, diferencijuojant ir individualizuojant mokymą(-si) per pamokas, vykdant projektinius darbus, ruošiant mokinius kūrybinių darbų konkursams, festivaliams.

Gabūs mokiniai skatinami raštiškomis padėkomis, kryptingai stiprinama jų mokymosi motyvacija. Mokytojai skatinami sistemingai kelti kvalifikaciją gabių mokinių ugdymo klausimais. Šios veiklos efektyvumą įrodo mokinių gausa dalyvaujant rajono, apskrities, zonos, šalies ir tarptautiniuose konkursuose ir užimtos prizinės vietos.

 

I respublikinis meno ir muzikos mokyklų Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų ir kamerinių ansamblių konkursas

V respublikinis profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalis-koncertas

VIII respublikinis profesinės linkmės muzikinio ugdymo festivalio koncertas 

Muzikos mokykloje vykdomos pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą  papildančio ugdymo programos (FŠPU), ir  nefomaliojo švietimo programos:

 

PROGRAMOS PAVADINIMAS MOKYMOSI TRUKMĖ SPECIALYBĖ

Pradinio muzikavimo

Papildanti pradinį muzikavimą programa

Pagrindinio muzikavimo

Papildanti pagrindinį muzikavimą   programa

4 metai

birželio–rugpjūčio mėnesiai

4 metai

birželio–rugpjūčio mėnesiai

Fortepijono, smuiko, violončelės, gitaros, akordeono, vargonų, pučiamųjų instrumentų ( fleitos, blokfleitos, klarneto, trimito, trombono, saksofono, alto, baritono, tūbos ), mušamųjų instrumentų, kanklių, birbynės, lumzdelio, skudučių, skrabalų, dainavimo specialybės.

Muzikos mėgėjų (suaugusiųjų) ugdymo programa

4 metai Fortepijono, smuiko, violončelės, gitaros, akordeono, vargonų, pučiamųjų instrumentų        (fleitos, blokfleitos, klarneto, trimito, trombono, saksofono, alto, baritono, tūbos), mušamųjų instrumentų, kanklių, birbynės, lumzdelio, skudučių, skrabalų, dainavimo specialybės.
Pagilinto  muzikinio ugdymo meniniuose kolektyvuose programa 2 metai

Jaunučių, jaunių chorai, populiariosios muzikos choras, styginių, pučiamųjų, akordeonistų, liaudies instrumentų orkestrai, simfoninis orkestras.

Instrumentiniai ansambliai:

smuikininkų, violončelininkų, medinių arba varinių pučiamųjų, skudučių, kanklių, birbynių , gitarų.

Pagilinto  muzikinio ugdymo   programa, skirta pasirengimui studijuoti muzikinę, arba su ja susijusią, profesiją 1–2 metai Pasirinktas instrumentas
Bendrojo muzikinio ugdymo   programos 15–18 metų amžiaus vaikams ir  jaunuoliams 2 metai Pasirinktas instrumentas, dalykai arba meninis kolektyvas
 Muzikinio ugdymo programa 5–7 metų amžiaus vaikams (su integruotu muzikos instrumento pažinimu) 1–2 metai Fortepijonas, smuikas, išilginė fleita,  mokyklinė dūdelė, perkusiniai instrumentai, autentiškos kanklės.

Muzikinio ugdymo programa

5 –7 metų amžiaus vaikams (be integruoto muzikos instrumento

1–2 metai Muzikos kultūra ir raštas, ritmika ir improvizacija
Trumpalaikės   meninio ugdymo programos 15–18 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams 1 metai Fortepijonas, akordeonas, kanklės, pučiamieji, gitara, mušamieji
Trumpalaikės ir ilgalaikės kryptingo meninio ugdymo programos 2 metai  Ansambliai: folklorinis, senosios muzikos, vokalinis, vokalinis instrumentinis, kaimo kapela, įvairios sudėties kameriniai klasikinės muzikos ansambliai. Pasirengimas jaunųjų muzikos atlikėjų konkursui. Pasirinktas instrumentas ar meno kolektyvas, dainavimas, dirigavimas, akompanavimas, iliustravimas, trečiasis muzikos instrumentas.

Kur mus rasti

Kontaktai

Alytaus muzikos mokykla

Sporto g. 12, LT-62152 Alytus

Tel./faksas: + 370 315 74115

El. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Įmonės kodas: 191057492

Sąskaita tėvų mokesčiams:

Šiaulių bankas, LT93 7181 2000 0213 0611

 

2020 Copyright Alytaus muzikos mokykla Rights Reserved