Mokyklos taryba
Pirmininkas:
Egidijus Mensevičius, mokinių tėvų atstovas

Nariai:
Rimutė Vaickelionytė-Zenevičienė, mokinių tėvų atstovas
Ramūnas Valaitis, vyresnysis muzikos mokytojas, mokytojų atstovas
Aneta Miliauskaitė, muzikos mokytoja, mokytojų atstovas
Vilė Peleckytė, 7 klasė, mokinių atstovas
Jorinda Matulevičiūtė, 8 klasė, mokinių atstovas


Darbo taryba
Pirmininkas:
Jūratė Dambrauskienė, vyresnioji muzikos mokytoja

Nariai:
Audronė Venckūnienė, muzikos mokytoja metodininkė
Rita Frendzelienė, muzikos mokytoja ekspertė


Mokyklos atestacinė komisija
Prof. dr. Aldona Vilkelienė, Alytaus muzikos mokyklos direktorė, mokytoja ekspertė
Daiva Pasaravičienė, Alytaus miesto savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Violeta Ligeikienė, muzikos mokytoja metodininkė
Daiva Grabauskienė, muzikos mokytoja metodininkė
Regina Botyrienė, muzikos vyresnioji mokytoja


Mokyklos metodinė taryba
Pirmininkas:
Violeta Baronienė, muzikos mokytoja metodininkė,
Fortepijono skyriaus metodinės grupės pirmininkė

Nariai:
Rita Frendzelienė, muzikos mokytoja ekspertė,
Styginių instrumentų skyriaus metodinės grupės pirmininkė
Violeta Ligeikienė, muzikos mokytoja metodininkė,
Akordeono skyriaus metodinės grupės pirmininkė
Edita Radvilavičienė, muzikos mokytoja metodininkė,
Liaudies instrumentų skyriaus metodinės grupės pirmininkė
Rimantas Jočys, muzikos mokytojas ekspertas,
Pučiamųjų instrumentų skyriaus metodinės grupės pirmininkas
Daiva Grabauskienė, muzikos mokytoja metodininkė,
Teorinio skyriaus metodinės grupės pirmininkė
Undinė Pinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja metodininkė
Kuruojamos sritys – Fortepijono, Styginių instrumentų, Liaudies instrumentų ir Teorinis skyriai
Gabrielė Dambauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja
Kuruojamos sritys – Pučiamųjų instrumentų, Akordeono ir Teatro skyriai