Alytaus muzikos mokyklos vadovų 2021 m. balandžio mėn. darbotvarkė

1 d.  15.00 val. Alytaus muzikos mokyklos mokinių virtualus „Linksmasis koncertas“, skirtas Melagių dienai – pasaulinei pokštų dienai. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.

12 d.  12.00 val. „ERASMUS+“ KA2 strateginių partnerysčių projekto „Jaunų suaugusiųjų integracija į darbo rinką per kultūros paveldą“ Nr. 2019-1-LT01-KA204-060482, Graikija, nuotolinis partnerių susitikimas. Internetinio socialinio komunikavimo programa Zoom.

15 d.  15.00 val. Vidinio muzikalumo ir artistiškumo ugdymo renginys „Koncertinė praktika“. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.

23 d.  15.00 val. Alytaus muzikos mokyklos Fortepijono skyriaus berniukų koncertas „Tau, Mamyte“. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.

26 d.  15.00 val. Vidinio muzikalumo ir artistiškumo ugdymo renginys „Koncertinė praktika-pamoka“. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.

28 d.  15.00 val. Dzūkijos regiono muzikos (meno) ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų festivalis „Dzūkų balsas“. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.

29 d.  10.00 val. Alytaus muzikos mokyklos metodinės tarybos posėdis. Internetinio socialinio komunikavimo platforma Microsoft Teams.

29 d.  15.00 val. Alytaus muzikos mokyklos Liaudies instrumentų skyriaus absolventų virtualus koncertas „Odė pavasariui“, skirtas Motinos dienai paminėti. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.

30 d.  10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl aktualių klausimų. Nuotoliniu būdu.

30 d.  15.00 val. Alytaus muzikos mokyklos Styginių instrumentų skyriaus mokinių koncertas „Muzika iš širdies Tau, Mama“. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.