Alytaus muzikos mokyklos vadovų 2021 m. sausio mėn. darbotvarkė

11 d.  15.00 val. Diskusijos „Skaitmeninė medžiaga: kokia ji turėtų būti, kad mokytojai galėtų veiksmingai ja pasinaudoti“. Internetinio socialinio komunikavimo programa Microsoft Teams.

13 d.  8.00 val. Visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Alytaus muzikos mokykla.

13 d.  11.00 val. Metodinė diena „Mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarų patirties sklaida“. Internetinio socialinio komunikavimo programa Microsoft Teams.

14 d.  15.00 val. Koncertas Juozui Karpavičiui atminti „Dzūkų godų aidai“. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.

15 d.  9.00 val. Metinė švietimo konferencija „Ugdymas ir psichologija“. Internetinio socialinio komunikavimo programa Microsoft Teams.

18 d.  15.00 val. Vidinio muzikalumo ir artistiškumo ugdymo renginys ,,Koncertinė praktika-pamoka“. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.

25 d.  10.00 val. Alytaus muzikos mokyklos Metodinės tarybos posėdis. Internetinio socialinio komunikavimo programa Microsoft Teams.

29 d.  10.00 val. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių, lopšeliuose-darželiuose, bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų pasitarimas dėl sveikatos priežiūros bei sveikatos ugdymo situacijos savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose. Nuotoliniu būdu.

29 d.  15.00 val. Vidinio muzikalumo ir artistiškumo ugdymo renginys ,,Koncertinė praktika-pamoka“. Alytaus muzikos mokyklos Facebook paskyra.