Alytaus muzikos mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas  

Pareigybių (etatų) skaičius 2021 m.

 

2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m. 2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Mokytojas 3,1 1348,90 5,25 1458,39
Vyresnieji mokytojai 13,51 1410,69 12,38 1559,63
Mokytojai metodininkai 19,9 1527,63 22,2 1662,27
Mokytojai ekspertai 3,62 1718,67 5,49 1882,34
Koncertmeisteriai 0,25 938,10 0,78 1077,64
Valytoja 4 642,51 5,25 730,00