Alytaus muzikos mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Pareigybių (etatų) skaičius

2021 m.

2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m. 2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1,5 1893,90 1,0 2289,65
Mokytojas 3,1 1348,90 5,1 1454,15
Vyresnieji mokytojai 13,51 1410,69 12,1 1559,39
Mokytojai metodininkai 19,9 1527,63 23,1 1600,66
Mokytojai ekspertai 3,62 1718,67 4,96 1881,36
Koncertmeisteriai 0,25 938,10 1,38 1072,42
Valytoja 4 642,51 5,25 730,00