Alytaus muzikos mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas  

Pareigybių (etatų) skaičius 2022 m.

 

2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius 2023 m. 2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Mokytojas 5,25 1458,39 5,36 1426,83
Vyresnieji mokytojai 12,38 1559,63 14,05 1729,92
Mokytojai metodininkai 22,2 1662,27 21,63 1843,91
Mokytojai ekspertai 5,49 1882,34 6,11 2115,44
Koncertmeisteriai 0,78 1077,64 0,61 1209,47
Valytoja 5,25 730,00 5,25 840,00