Alytaus muzikos mokyklos vadovų 2024 m. balandžio mėn. darbotvarkė

6 d. 10.00 val.  Lietuvos muzikų sąjungos metinė konferencija. Lietuvos muzikų sąjungos būstinė.

6 d. 11.00 val.  Virtuali Lietuvos muzikos ir teatro akademijos atvirų durų diena. Internetinio socialinio komunikavimo platforma Microsoft Teams.

8 d. 16.00 val.  Prof. Alexander Paley studentų koncertas. Dalyvauja Elena Šešelgytė (Lietuva), Aušrinė Plonytė (Lietuva), Vardan Dyodakyan (Armėnija), Rene Marines (Meksika). Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salė.

8 d. 17.00 val.  Prof. Alexander Paley meistriškumo kursai. Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salė.

9 d. 16.00 val.  Laurynos Labutytės kanklių rečitalis, dėst. doc. dr. Aistė Bružaitė, koncertmeistrė Elvyra Knižnikovaitė-Būrė. Koncerte dalyvauja Ainė Kaziukonytė (fleita). Programoje: L. Povilaičio, W. A. Mozart, B. Smetana, V. Zubitsky, T. Hovhannesyan kūriniai. Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salė.

10 d. 13.00 val.  Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl mokinių pažangos gerinimo. Alytaus Panemunės progimnazija.

11 d. 16.30 val.  Alytaus muzikos mokyklos mokinių koncertas „Draugystės tiltai“. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos Koncertų salė.

12 d. 15.00 val.  Alytaus muzikos mokyklos mokinių „Linksmasis koncertas“, skirtas juoko ir pokštų dienai. Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salė.

13 d. 18.30 val.  Eurochestries Baltijos šalių jaunimo orkestrų festivalio atidarymas. Alytaus kultūros centro Didžioji salė.

14–19 d.  KA1 – mobilumo projektas „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų plėtotė įtraukiųjų ir tarpkultūrinių ES vertybių kontekste“ Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000121028. Vakarų Atėnai, Graikijos Respublika.

15 d. 15.55 val.  Vidinio muzikalumo ir artistiškumo ugdymo renginys „Koncertinė praktika-pamoka“. Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salė.

16 d. 15.00 val.  Dianos Lukošiūnaitės karpinių parodos „Mitologinės sakmės karpiniuose“ atidarymas. Alytaus muzikos mokyklos II aukšto fojė.

16 d. 16.00 val.  Akordeono muzikos popietė „Paklausyk“. Dalyvauja Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos ir Alytaus muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai. Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salė.

17 d. 19.00 val.  Renginys „Leisk suknelei gyventi“. Organizatorius VŠĮ „Angelo sparnai“. Alytaus miesto teatro fojė.

18 d. 16.00 val.  Alytaus muzikos mokyklos mokytojos ekspertės Jolantos Sabonienės kūrybos vakaras „Mano pavasariai…“. Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salė.

19 d. 14.00 val.  Dzūkijos regiono muzikos (meno) ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų festivalis „Dzūkų balsas“, skirtas Dzūkijos (Dainavos) metams. Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salė.

22 d. 12.00 val.  XIV respublikinis meno (muzikos) mokyklų Teatro skyrių mokinių Meninio skaitymo konkursas Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salė.

23 d. 16.00 val.  Koncertas-susitikimas su tarptautinių konkursų laureate Sigute Trimakaite (sopranas). Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salė.

25 d. 10.00 val.  Alytaus muzikos mokyklos Metodinės tarybos posėdis. Alytaus muzikos mokykla.

25 d. 11.00 val.  Erasmus+ projekto „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų plėtotė įtraukiųjų ir tarpkultūrinių ES vertybių kontekste“ Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000121028 mobilumo, vykusio Atėnuose, Graikijoje, dalyvių įgytų kompetencijų sklaida bendruomenei. 8 klasė.

25 d. 16.30 val.  Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 60-mečio šventė. Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“.

25 d. 17.00 val.  Alytaus muzikos mokyklos Fortepijono skyriaus berniukų koncertas „Tau, Mamyte“. Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salė.

26 d. 10.00 val.  Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo. Alytaus mokykla-darželis „Viltis“.

29 d. 17.00 val.  Alytaus muzikos mokyklos Liaudies instrumentų skyriaus mokinių koncertas „Odė pavasariui“. Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salė.

30 d. 14.00 val.  Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių pasitarimas dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties susitarimų laikymosi. Nuotoliniu būdu.

30 d. 15.05 val.  Vidinio muzikalumo ir artistiškumo ugdymo renginys „Koncertinė praktika-pamoka“. Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salė.