Z.Stankevičienės nuotr.

Gabrielė Dambauskaitė

Direktorė

Kuruojamos sritys: ugdymo inovacijos, projektinė veikla, gabiųjų ugdymas, suaugusiųjų švietimo koordinavimas. 

2016 m. baigė bakalauro studijų muzikos pedagogikos programą, įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, meno pedagogikos, muzikos bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją Lietuvos edukologijos universitete.

2018 m. baigė magistrantūros studijų muzikos edukologijos programą ir įgijo edukologijos magistro laipsnį Lietuvos edukologijos universitete.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. dirbo Alytaus muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir solfedžio mokytoja.

Nuo 2022 m. vasario 1 d. vadovauja  Alytaus muzikos mokyklai.

Pareigybės aprašymas

Undinė Pinkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kuruojamos sritys: ugdymo proceso, koncertinės veiklos, liaudies, fortepijono, teorinio metodinių grupių veiklos.

Mokykloje dirba nuo 1985 m. fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė.

1994 m. baigė Lietuvos muzikos akademiją, muzikos mokytojo, koncertmeisterio kvalifikacija.

2006 m. įgijo edukologijos magistro diplomą Lietuvos edukologijos universitete.

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. dirba mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pareigybės aprašymas

Neringa Valvonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kuruojamos sritys: ugdymo proceso, pučiamųjų, akordeono, teatro metodinių grupių veiklos.

Mokykloje dirba nuo 2012 metų solfedžio mokytoja metodininkė.

1994 m. baigė Vilniaus konservatoriją, muzikos mokytojo kvalifikacija.

2005 m. baigė Vilniaus kolegijoje muzikos pedagogikos studijas.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. dirba mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pareigybės aprašymas

Jolanta Stasiūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

1991 m. baigė Elektrėnų 1-ąją vidurinę mokyklą.

2009 m. baigė Alytaus kolegiją, įgijo buhalterio specialybę.

Nuo 2008 m. dirba  mokyklos  direktoriaus  pavaduotoja  ūkiui.

Pareigybės aprašymas