Erasmus projekto rezultatai praplečia ugdymo programas

2022 m. balandžio paskutinę savaitę Muzikos mokyklos darbuotojų grupė dalyvavo Erasmus+ KA204 projekto Nr. 2019-1-IT02-062118 veikloje Ispanijoje, Permacultura Cantabria organizacijos organizuojamuose seminaruose. Projekto, kuris vadinasi „Integracija per menus, sustiprinant visuomenę“ tikslas yra atskleisti meno galias, kurių dėka į visuomenę sklandžiau integruojamos socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės – migrantai, karo pabėgėliai, ligoniai.

Trečiuosius metus drauge kuriantys menines integruojančias veiklas projekto dalyviai iš septynių šalių šį kartą pasuko nauja – teatro kryptimi, kur dalyviai turi mokėti vaidinti ir sklandžiai reikšti savo mintis anglų kalba. Projekto koordinatorė Vita Marina Toreli ne kartą pabrėžė, kad labai svarbi kompetencija, kuri matuojama projekto pabaigoje – pačių projekto dalyvių kompetencija ne tik menų, bet ir IT bei užsienio kalbos srityse. Ispanijai Muzikos mokyklos projekto grupė parengė šešėlių teatro programą ir ją pristatė Penagos mieste.

Nauja teatro veikla nuo rudens papildys  ir mokykloje vykdomą muzikinio teatro programą.