Mokytojos ekspertės Jolantos Sabonienės dainų knygelės vaikams ,,Labas iš ryto“ pristatymas

Gegužės 24 d. Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas“ vykusiame seminare ,,Menai ir mentorystė“ pristatyta muzikos mokytojos ekspertės Jolantos Sabonienės dainų knygelė vaikams ,,Labas iš ryto“.

Knygelė sudaryta iš dviejų skyrių: pirmame skyriuje pateikiamos dainelės su fortepijono pritarimu, o antrame skyriuje – dainelės su tradicinių devynstygių kanklių pritarimu. Rinkinio dainelių melodijos ir tekstai vaikams bus lengvai įsimenami, nes jų tematika artima ikimokyklinio ir pradinio ugdymo vaikams. Dainelės pritaikytos vaikų balso diapazonui. Ši knygelė skirta ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams, jų meninio ugdymo (muzikos) pedagogams, tėveliams ir visiems, mylintiems muziką.

Seminaro metu mokytoja Jolanta Sabonienė dalijosi patirtimi, skaitė metodinį pranešimą ,,Meninio ugdymo raiškos būdai“ bei vedė praktines veiklas meninio ugdymo (muzikos) pedagogams. Renginyje lankėsi ir knygelės ,,Labas iš ryto“ recenzentė, Alytaus muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Violeta Prakapavičienė.

admin
Author: admin