Eil. Nr.KolektyvasMokinių skaičiusVadovai
1Liaudies instrumentų orkestras19Dainius Stepanavičius, vyresnysis birbynės mokytojas,
Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Violeta Prakapavičienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Gražina Noreikienė, vyresnioji kanklių mokytoja
2Skudučių ansamblis9Gražina Noreikienė, vyresnioji kanklių mokytoja
3Liaudies instrumentų ansamblis „Rytato“7Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Violeta Prakapavičienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Dainius Stepanavičius, vyresnysis birbynės mokytojas
4Instrumentinis ansamblis3Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė
Paulius Adomaitis, vyresnysis saksofono mokytojas
5Instrumentinis ansamblis3Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė
Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
6Kanklininkių kvartetas4Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Violeta Prakapavičienė, kanklių mokytoja metodininkė
7Kanklininkių duetas2Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė
8Kanklininkių duetas2Violeta Prakapavičienė, kanklių mokytoja metodininkė
9Instrumentinis ansamblis5Violeta Prakapavičienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė,
Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
10Mišrus instrumentinis ansamblis „Muzikinė paletė“8Audronė Venckūnienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Rima Beitnarienė, akordeono mokytoja metodininkė
11Tradicinių kanklių ansamblis „Luotelė“4Audronė Venckūnienė, kanklių mokytoja metodininkė
12Birbynininkų trio3Gintaras Naujikas, birbynės mokytojas metodininkas
13Tradicinių kanklių ansamblis „Geluža“13Regina Botyrienė, vyresnioji kanklių mokytoja
14Liaudiška kapela11Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė,
Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė
15Simfoninis orkestras „Svajonė“54Daiva Martikonytė, smuiko mokytoja metodininkė,
Karolis Variakojis, vyresnysis mokytojas, simfoninio orkestro dirigentas
16Styginių instrumentų kvartetas4Daiva Martikonytė, smuiko mokytoja metodininkė
17Pučiamųjų instrumentų kvartetas4Karolis Variakojis, vyresnysis mokytojas, simfoninio orkestro dirigentas
18Fortepijoninis trio3Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė,
Genovaitė Baniukevičienė, fortepijono mokytoja metodininkė
19Fortepijoninis kvintetas5Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė,
Genovaitė Baniukevičienė, fortepijono mokytoja metodininkė
20Styginių instrumentų kvartetas4Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė
21Jaunesniųjų klasių smuikininkų ansamblis7Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė,
Genovaitė Baniukevičienė, fortepijono mokytoja metodininkė
22Vyresniųjų klasių smuikininkų ansamblis7Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė,
Genovaitė Baniukevičienė, fortepijono mokytoja metodininkė
23Jaunesniųjų klasių smuikininkų ansamblis13Ingrida Krikščiūnienė, vyresnioji smuiko mokytoja
Lina Abromavičienė, fortepijono mokytoja metodininkė
24Styginių instrumentų kvartetas4Ingrida Krikščiūnienė, vyresnioji smuiko mokytoja,
Daiva Martikonytė,smuiko mokytoja metodininkė,
Ana Čirkova, violončelės mokytoja
25Fortepijoninis ansamblis2Violeta Baronienė, fortepijono mokytoja metodininkė,
Genovaitė Baniukevičienė, fortepijono mokytoja metodininkė
26Instrumentinis trio3Violeta Ligeikienė, akordeono mokytoja metodininkė,
Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas,
Ilona Vasiliauskienė, fortepijono mokytoja metodininkė
27Instrumentinis ansamblis5Violeta Ligeikienė, akordeono mokytoja metodininkė
Vita Naujikienė, fortepijono mokytoja metodininkė
28Akordeonininkų orkestras12Rūta Vaičaitienė, akordeono mokytoja metodininkė
29Akordeonininkų ansamblis3Rūta Vaičaitienė, akordeono mokytoja metodininkė
30Pučiamųjų instrumentų orkestras28Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
31Klarnetininkų trio3Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
32Saksofonininkų kvartetas4Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
33Saksofonininkų sekstetas6Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
34Saksofonininkų kvartetas4Dainius Platūkis, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
35Jaunių choras13Birutė Jočienė, chorinio dirigavimo mokytoja metodininkė
36Vaikų choras26Violeta Dumbliauskienė, muzikos mokytoja metodininkė
37Pramoginės muzikos vokalinis ansamblis13Daiva Grabauskienė, muzikos mokytoja metodininkė