Eil. Nr.KolektyvasMokinių skaičiusVadovai
1Liaudies instrumentų orkestras22Dainius Stepanavičius, vyresnysis birbynės mokytojas,
Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Violeta Prakapavičienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Gražina Noreikienė, vyresnioji kanklių mokytoja
2Skudučių ansamblis7Gražina Noreikienė, vyresnioji kanklių mokytoja
3Liaudies instrumentų ansamblis „Rytato“7Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Violeta Prakapavičienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Dainius Stepanavičius, vyresnysis birbynės mokytojas
4Instrumentinis ansamblis3Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė
Paulius Adomaitis, vyresnysis saksofono mokytojas
5Instrumentinis ansamblis3Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė
Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
6Kanklininkių kvartetas4Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Violeta Prakapavičienė, kanklių mokytoja metodininkė
7Kanklininkių duetas2Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė
8Kanklininkių duetas2Violeta Prakapavičienė, kanklių mokytoja metodininkė
9Instrumentinis ansamblis5Violeta Prakapavičienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė,
Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
10Mišrus instrumentinis ansamblis „Muzikinė paletė“9Audronė Venckūnienė, kanklių mokytoja metodininkė,
Rima Beitnarienė, akordeono mokytoja metodininkė
11Tradicinių kanklių ansamblis „Luotelė“4Audronė Venckūnienė, kanklių mokytoja metodininkė
12Birbynininkų trio3Gintaras Naujikas, birbynės mokytojas metodininkas
13Tradicinių kanklių ansamblis „Geluža“13Regina Botyrienė, vyresnioji kanklių mokytoja
14Liaudiška kapela13Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė,
Edita Radvilavičienė, kanklių mokytoja metodininkė
15Simfoninis orkestras „Svajonė“51Daiva Martikonytė, smuiko mokytoja metodininkė,
Paulina Bakšaite, pučiamųjų instrumentų mokytoja, simfoninio orkestro dirigentė
16Styginių instrumentų kvartetas4Daiva Martikonytė, smuiko mokytoja metodininkė
17Fortepijoninis trio3Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė,
Genovaitė Baniukevičienė, fortepijono mokytoja metodininkė
18Fortepijoninis kvintetas5Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė,
Genovaitė Baniukevičienė, fortepijono mokytoja metodininkė
19Styginių instrumentų kvartetas4Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė
20Jaunesniųjų klasių smuikininkų ansamblis7Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė,
Genovaitė Baniukevičienė, fortepijono mokytoja metodininkė
21Vyresniųjų klasių smuikininkų ansamblis7Rita Frendzelienė, smuiko mokytoja ekspertė,
Genovaitė Baniukevičienė, fortepijono mokytoja metodininkė
22Jaunesniųjų klasių smuikininkų ansamblis12Ingrida Krikščiūnienė, vyresnioji smuiko mokytoja
Lina Abromavičienė, fortepijono mokytoja metodininkė
23Styginių instrumentų kvartetas4Ingrida Krikščiūnienė, vyresnioji smuiko mokytoja,
Daiva Martikonytė,smuiko mokytoja metodininkė,
Ana Čirkova, violončelės mokytoja
24Fortepijoninis ansamblis2Violeta Baronienė, fortepijono mokytoja metodininkė,
Genovaitė Baniukevičienė, fortepijono mokytoja metodininkė
25Fortepijoninis ansamblis2Vita Naujikienė, fortepijono mokytoja metodininkė
26Instrumentinis trio3Violeta Ligeikienė, akordeono mokytoja metodininkė,
Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas,
Ilona Vasiliauskienė, fortepijono mokytoja metodininkė
27Instrumentinis ansamblis5Violeta Ligeikienė, akordeono mokytoja metodininkė
Ilona Vasiliauskienė, fortepijono mokytoja metodininkė
28Akordeonininkų orkestras9Rūta Vaičaitienė, akordeono mokytoja metodininkė
29Akordeonininkų ansamblis3Rūta Vaičaitienė, akordeono mokytoja metodininkė
30Pučiamųjų instrumentų orkestras24Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
31Klarnetininkų trio3Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
32Saksofonininkų kvartetas4Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
33Saksofonininkų sekstetas6Rimantas Jočys, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
34Saksofonininkų kvartetas4Dainius Platūkis, pučiamųjų instrumentų mokytojas ekspertas
35Vokalinis ansamblis15Birutė Jočienė, chorinio dirigavimo mokytoja metodininkė
36Vaikų choras36Violeta Dumbliauskienė, muzikos mokytoja metodininkė
37Pramoginės muzikos vokalinis ansamblis10Daiva Grabauskienė, muzikos mokytoja metodininkė