Eil.
Nr.
Magistrinio darbo pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija
1. „Pianisto rankos ir teisingų skambinimo fortepijonu įgūdžių formavimas“ Sonata Bazevičienė, vyresnioji mokytoja, muzikos magistrė
2. „Violončelės partijų ypatumai Dmitrijaus Šostakovičiaus kamerinėje muzikoje“ Ana Čirkova, mokytoja, muzikos magistrė
3. „5–7 klasių sutrikusio elgesio mokinių savireguliacijos ugdymas teatru“ Asta Daironienė, mokytoja, edukologijos magistrė
4. „Žaidimų integravimo į muzikines veiklas strategijos ankstyvajame amžiuje“ Gabrielė Dambauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja, edukologijos magistrė
5. „Mokinių mobilumo raida taikant interaktyviojo mokymosi strategijas 5 klasės muzikos pamokoje“ Violeta Dumbliauskienė, mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė
6. „Ansamblinio muzikavimo vaidmuo, stiprinant vaikų muzikos mokymosi motyvaciją“ Rita Frendzelienė, mokytoja ekspertė, edukologijos magistrė
7. „Koncertinė veikla – muzikos mokyklos pradinių klasių mokinių muzikinę kultūrą ugdantis veiksnys“ Jolana Gumauskienė, vyresnioji mokytoja, edukologijos magistrė
8. „Paul Taffanel gyvenimo ir veiklos poveikis prancūzų fleitos mokyklos formavimuisi“ Justina Jočytė-Orinienė, vyresnioji mokytoja, muzikos magistrė
9. „Sutartinių vaidmuo jaunesniųjų paauglių nerimo dinamikai“ Sonata Nakrušienė, mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė
10. „Ritmo sistema, ugdant atlikėjus liaudies instrumentais muzikos mokykloje“ Gražina Noreikienė, vyresnioji mokytoja,

edukologijos magistrė

11. „Kultūrinė socializacija mokykloje: Alytaus situacija“ Mindaugas Orinas, vyresnysis mokytojas, sociologijos magistras
.12. „Ugdymo subjektų santykių muzikiniai veiksniai fortepijono pamokose“ Undinė Pinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė,

edukologijos magistrė

13. „Mokinių sociokultūrinės integracijos prielaidos, grojant kanklėmis muzikos mokykloje“ Violeta Prakapavičienė, mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė
14. Režisūrinis projektas „D. Čepauskaitė „Pupos“ Alma Purvinytė, mokytoja, teatro magistrė
15. „Mokinio asmenybės etniškumo ugdymas, mokant skambinti kanklėmis muzikos mokykloje“ Edita Radvilavičienė, mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė
16. „Paauglių sceninių gebėjimų ugdymo galimybės, mokant groti akordeonu“ Violeta Ligeikienė, mokytoja metodininkė, edukologijos magistrė
17. „Valentino Bagdono kūriniai kanklėms“ Jolanta Sabonienė, mokytoja metodininkė,

muzikos magistrė

18. „Mokymas groti birbyne – etniškumo aspektas“ Dainius Stepanavičius, vyresnysis mokytojas,

muzikos magistras

19. „Lietuvių kompozitorių kūriniai soluojančiam trombonui ir simfoniniam orkestrui“ Ramūnas Valaitis, vyresnysis mokytojas, muzikos magistras
20. „Moderni muzika Europoje versus minimalizmas Amerikoje“ Karolis Variakojis, vyresnysis mokytojas,

muzikos magistras

21. „Mokytojo teigiamos autokoncepcijos kūrimo galimybės muzikos pamokose“ Ilona Vasiliauskienė, mokytoja metodininkė, muzikos magistrė