http://www.cmm.lt/cms/lt/gabiu-vaiku-centras/moduliai.html


Nuo 2010 metų Muzikos mokykla vykdo Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulį. Pagal jį mokosi 79 mokiniai, iš kurių daugiausia rengiami groti simfoniniame orkestre, kituose meno kolektyvuose. Mokykloje veikia 37 meno kolektyvai (simfoninis orkestras „Svajonė“, pučiamųjų, liaudies instrumentų, akordeonininkų orkestrai, kameriniai ansambliai, chorai, vokalinis ansamblis ir kt.).

Didelis dėmesys mokykloje skiriamas gabių mokinių interesų tenkinimui, individualių gabumų ugdymui, diferencijuojant ir individualizuojant mokymą(-si) per pamokas, vykdant projektinius darbus, rengiant mokinius konkursams, festivaliams.

Gabūs mokiniai skatinami raštiškomis padėkomis, kryptingai stiprinama jų mokymosi motyvacija. Mokytojai skatinami sistemingai kelti kvalifikaciją gabių mokinių ugdymo klausimais. Šios veiklos efektyvumą įrodo mokinių gausa dalyvaujant rajono, apskrities, zonos, šalies ir tarptautiniuose konkursuose ir užimtos prizinės vietos.


I respublikinis meno ir muzikos mokyklų Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų ir kamerinių ansamblių konkursas

V respublikinis profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalis-koncertas

VIII respublikinis profesinės linkmės muzikinio ugdymo festivalio koncertas