Tradicijos – tvirtos ir nekintančios, kaip piršto antspaudas

Muzikos mokyklos direktorė Gabrielė Dambauskaitė ir mokytoja metodininkė Audronė Venckūnienė rugpjūčio pirmąją savaitę dalyvavo Norpdlus Adult projekto nr. NPAD 2023/10349 „Tradiciniai menai kaip priemonė, stiprinanti suaugusiųjų švietėjų socialinės įtraukties kompetencijas“ kursuose Latvijoje. Mokymus organizavo Etninės muzikos asociacija, vadovė Iveta Dukalska. Mokymų metu drauge su partneriais iš Estijos buvo pasidalijama patirtimi, kaip įtraukti į kūrybišką bendradarbiavimą vyresnio amžiaus savamokslius muzikantus, liaudies talentus ir paskatinti juos dalyvauti bendruomenės veiklose.

Projekto logotipas – tai piršto antspaudo, kaip genetiškai nepakeičiamo kodo, tautos tradicijų,  imitacija vandens Baltijos jūros fone simbolizuoja trijų Baltijos šalių bendrystę, kultūros bei tradicijų sąveiką ir tų tradicijų stabilumą. Pirmųjų mokymų metu Latvijoje partneriai susipažino su vietos tradicijomis, savamoksliais muzikantais, išklausė psichologinių paskaitų apie suaugusiųjų švietėjų aktualijas, gebėjimą pažinti besimokančiuosius, įtraukti, motyvuoti juos meninei veiklai. Projekto dalyviai pasidalijo patirtimi dirbant su pagyvenusiais žmonėmis ir išsiaiškino, kad suaugusiųjų švietėjui labai svarbu mokėti perteikti vyresniosios kartos žinias, patirtį, meninę praktiką jauniesiems.

admin
Author: admin