Alytaus muzikos mokyklos delegacija tarptautiniame projekte Čekijoje

2023 m. spalio paskutinę savaitę Alytaus muzikos mokyklos darbuotojų grupė dalyvavo tarptautinio projekto KA1 – mobilumo Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000121028 veiklose Prahoje, (Čekijos Respublika). Projekto, kuris vadinasi  „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų plėtotė įtraukiojo ir tarpkultūrinių ES vertybių kontekste“ tikslai – susipažinti su Čekijos Respublikos kultūros paveldu, menine ir istorine aplinka, tobulinti meninio ugdymo ir kūrybos IT įgūdžius, įgalinti geresnius anglų kalbos įgūdžius, supažindinti su tarpkultūrinėmis vertybėmis, padėti mokytojams apmąstyti savo mokymo metodus, susijusius su tarpkultūriniu švietimu ir įtraukimu, tobulinti dalyvių bendravimo ir darbo komandoje įgūdžius.

Projekto organizatoriai – Daniel Zappi (Čekijos Respublika, Italija) ir Lenka Mitasova (Čekijos Respublika). Projekte dalyvavo Alytaus muzikos mokyklos direktorė Gabrielė Dambauskaitė, mokytojai Eglė Čeponaitė ir Darius Sušinskas, bibliotekos ir komunikacijos specialistas, projektų ir programų vadybininkas Tomas Simanavičius, taip pat partneriai iš Graikijos ir Kroatijos.

Projekto dalyviai aplankė Prahos senamiestį, Prahos pilį, Ispanijos sinagogą ir daugybę kitų istorinių vietų, kurios sudaro daugiasluoksnę šio miesto tapatybę Europos istorijos centre,  aktyviai dalyvavo įvairiose projekto veiklose, įgijo patirties kaip kurti tarpdisciplininius ugdymo metodus. Čekijoje užmegzti ryšiai bus vertingi organizuojant tolesnius projektus.

admin
Author: admin