Informacija apie mokinių priėmimą į Muzikos mokyklą

Tėveliai prašymus ir kitus dokumentus gali pateikti 2 būdais.

I būdas – atsiųsti elektroniniu paštu amm@muzika.alytus.lm.lt  į Muzikos mokyklos raštinę dokumentus:

  1. nustatytos formos prašymas (žr. elektroninę formą);
  2. vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija;
  3. skaitmeninė 3×4 vaiko foto.

Apie muzikinių duomenų perklausą būsite individualiai informuoti Jūsų prašyme nurodytu el. paštu arba telefonu.

Po perklausos pildoma:

  1. priėmimo į muzikinį (arba teatrinį) ugdymą sutartis;
  2. sutikimas dėl fotografavimo ir filmavimo;
  3. sutikimas dėl asmens duomenų apsaugos.

 

II būdas – atnešti aukščiau išvardintus 1-2-3 dokumentus į Mokyklos raštinę ir, po perklausos, pasirašyti Alytaus muzikos mokykloje likusius dokumentus (sutartis, sutikimai).

Perklausos organizavimo tvarka:

  1. mokyklos direktoriaus įsakymu sudaroma atrankos komisija;
  2. muzikinių gebėjimų vertinimo kriterijai: muzikinė klausa, muzikinė atmintis, ritmo pojūtis;
  3. priimti į mokyklą, bet be pateisinamų priežasčių per 10 dienų nepradėję lankyti pamokų, mokiniai išbraukiami iš sąrašų.

* Užtikriname, kad jūsų pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi mokyklos viduje vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka.