Metodinė diena „Mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarų patirties sklaida“

Sausio 13 dieną Alytaus muzikos mokykloje vyko metodinė diena „Mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarų patirties sklaida“. Renginio metu atsigręžta į mokytojų kvalifikacijos kėlimo rezultatus, parašytus metodinius darbus, stebėtas atviras pamokas, aplankytus seminarus, kvalifikacijas, bei kitas mokyklas.

Metodinių grupių projekto „Tarpusavio ugdomasis konsultavimas“ sukauptomis žiniomis pasidalijo Ingrida Krikščiūnienė, muzikos vyresnioji mokytoja. Konferencija „Humanizmas mokymo(si) procese“ bei tarptautinį National Geographic Learning vebinarą „Adaptacija, atsigavimas ir bendruomenė: pamokos, išmoktos iš Meksikos muzikantų Mariačių“ pristatė muzikos mokytoja Monika Ryškutė. Seminaro „XXI amžiaus mokytojas“ patirtimi pasidalijo Gintautas Rakauskas, muzikos mokytojas metodininkas. Buvo pristatytas muzikos mokytojos metodininkės Violetos Dumbliauskienės metodinis darbas apie seminarą „Lietuvos muzikos / meno mokyklų forumas“. Muzikos mokytoja metodininkė Jolanta Sabonienė su kolegomis pasidalijo žiniomis iš etninės kultūros konferencijos „Etninės kultūros integravimas į ugdymo procesą“. Seminarą „Scenos baimės psichologiniai aspektaiׅ“ pristatė Violeta Ligeikienė, muzikos mokytoja metodininkė. Mokymų „Kas yra Mikalojus Konstantinas Čiurlionis? Supažindinimas su žymiausiais darbais“ ir „M. K. Čiurlionio tapyba. Sonatų iššifravimas“ sukauptomis žiniomis pasidalijo Alma Purvinytė, teatro mokytoja. Tarptautine konferencija „Kūrybiškumo įtaka efektyviam mokymuisi“ pristatė Rita Frendzelienė, muzikos mokytoja ekspertė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gabrielė Dambauskaitė, pateikė „2020−2021 m. m. I pusmečio Alytaus muzikos mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas“ statistiką.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja Gabrielė Dambauskaitė

admin
Author: admin