Metodinė-praktinė konferencija ,,Augu su muzika“

Spalio 3 d. Alytaus muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Jolanta Sabonienė dalyvavo respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Augu su muzika“. Šią konferenciją organizavo Varėnos lopšelis-darželis ,,Žilvitis“.

Konferencijoje pedagogai kalbėjo apie meninio ugdymo(-si) galimybes ir įvairovę, kūrybiškumo skatinimą, naujas formas, priemones, šeimos vaidmenį vaiko muzikiniame ugdyme. Mokytojai dalijosi muzikinio ugdymo patirtimi, skaitė pranešimus, vedė atviras veiklas bei rengė stendinius pranešimus. Muzikos mokytoja ekspertė Jolanta Sabonienė vedė atvirą praktinę veiklą su vaikais ,,Žaidžiu, judu ir muzikuoju su draugais kartu“.

Muzikos mokytoja ekspertė Jolanta Sabonienė

admin
Author: admin