Muzika ir emocijos

Spalio 12 d. Alytaus muzikos mokykloje vyko susitikimas su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedros docentėmis dr. Lolita Piličiauskaite ir dr. Giedre Gabnyte-Bizevičiene. Dėstytojos pristatė „Emocinio imitavimo metodą“, kuris skirtas mokiniams mokytis suprasti savo emocijas ir jas perteikti atliekant muzikinius kūrinius. Šis metodas skatina mokytojus plėtoti muzikos mokytojo profesinę kompetenciją, leidžiančią harmonizuoti ugdytinių dvasinį pasaulį, mąstymą, vidinius išgyvenimus, pagrindinį dėmesį teikiant dešiniojo smegenų pusrutulio, atsakingo už teigiamas menines, estetines emocijas, veiklai skatinti.

Renginyje muzikavo ir su dėstytojomis bendravo Muzikos mokyklos mokiniai – Lukrecija Zautraitė, 4 kl. (saksofonas), Augustinas Klemanskis, 6 kl. (birbynė), Justina Siaurukaitė, 6 kl. (fortepijonas), Gerda Brazaitė, 8 kl. (smuikas), Greta Sarpaliūtė, 6 kl. (fleita). Mokinius parengė mokytojai – Aurelijus Vilkelis, muzikos mokytojas metodininkas, Dainius Stepanavičius, vyresnysis muzikos mokytojas, Lina Abromavičienė, muzikos mokytoja metodininkė, Rita Frendzelienė, muzikos mokytoja ekspertė, Monika Ryškutė, muzikos mokytoja.

admin
Author: admin