Muzikos keliai, vedantys į Miko Petrausko atminimą

„Prisiminimas apie didžiuosius žmones mums turi ne mažesnę reikšmę, negu jų buvimas šalia.“  (Seneka)

Muzikinis kalendorius taip lėmė, kad šiemet minimi jubiliejiniai 150-ieji kompozitoriaus, vargonininko, dainininko, chorų vadovo, pirmosios lietuvių nacionalinės opetros autoriaus Miko Petrausko metai, todėl lapkričio 14 dieną Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salėje organizavome renginį „Muzikos keliai, vedantys į Miko Petrausko atminimą“, skirtą kompozitoriaus M. Petrausko 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Prisiminę Miką Petrauską, keliavom jo gyvenimo ir kūrybos keliais. Žvelgdami į senas nuotraukas, klausydamiesi įdomios jo gyvenimo istorijos, atlikdami jo sukurtą muziką, tarsi pabuvome kartu su šia asmenybe, o atminimą įprasminome kūrybiniame mokinių projekte „Mikui Petrauskui – 150“.

admin
Author: admin