Muzikos terapijos popietė ,,Muzika ramina ir guodžia“

Rugsėjo 20 dieną mokytoja metodininkė Audronė Venckūnienė ir mokytoja ekspertė Jolanta Sabonienė aplankė senelius globos namuose ,,Pasitinkant senatvę“. Popietės dalyviams mokytojos papasakojo apie instrumentus, parodė kaip jais groti. Buvo įdomu išgirsti kaip skamba instrumentai primenantys gamtos garsus: lietaus lazda, okeanas, molinukai. Visi susirinkę dainavo liaudies dainas „Šių naktelį“, „Tykus vakars be vėjo“, „Ant kalno karklai siūbavo“, „Du broliukai kunigai“ ir kt. Muzikos garsai, pažįstamos melodijos suteikė seneliams gerų emocijų, palietė širdies gelmes, priminė jaunystę.

admin
Author: admin