Nuotolinio ugdymo iššūkiai ir gerosios patirties sklaida „Kolega kolegai“ Alytaus muzikos mokykloje

Šalyje paskelbus karantiną, mokyklos susidūrė su dideliu iššūkiu – kaip toliau mokyti kiekvieną vaiką. Įvedus visuotinį nuotolinį mokymą, svarbiausias uždavinys buvo nepalikti vaiko užribyje, kad jis nepatirtų mokymosi nuostolių.

Pirmosios karantino bangos metu ugdymo procesas Alytaus muzikos mokykloje vyko elektroninio dienyno TAMO pagalba, individualias pamokas mokytojai vedė naudodami Messenger, Skype, Viber programėles, grupinės pamokos vyko WhatsApp, Google Classroom, Zoom komunikavimo platformose. Buvo svarbu susitarti, kokiu laiku vyks pamokos, kokią pasirinkti nuotolinio komunikavimo programėlę ar internetinę platformą. Mokytojai išklausė tėvų lūkesčių, atsižvelgė į šeimos galimybes ir poreikius. Koncertinė veikla Muzikos mokykloje nesustojo,  pasikeitė tik koncertų formatas – mokiniai siųsdavo vaizdo įrašus nufilmuotus namuose, kurie buvo montuojami į koncerto filmą ir transliuojami mokyklos Facebook paskyroje. Pavasarį Muzikos mokykloje pradėti organizuoti nuotoliniai seminarai, mokytojai dalyvavo nuotoliniuose konkursuose.

Rugsėjo mėnesį, stebint Covid-19 pandemijos situaciją, Muzikos mokykloje buvo priimtas sprendimas – pereiti prie Microsoft Office 365 platformos ugdymo procesui, informacijos pateikimui optimizuoti, bendradarbiauti ir nuotoliniam mokymui organizuoti.

Visą spalio mėnesį mokykloje vyko intensyvūs mokymai. Buvo parengta ilgalaikė (40 val.) kvalifikacijos kėlimo programa „Skaitmeninio raštingumo ir informacinio turinio pritaikymas ugdyme“, skirta pedagogų skaitmeninės įrangos, kompiuterinio raštingumo, įgūdžių bei žinių apie programų taikymą ugdymo proceso tobulinimui. Mokytojai taip pat gilino žinias dirbdami su Microsoft programinės įrangos komunikacinėmis platformomis – Teams, Outlook, susipažino su internetinių socialinių tinklų Facebook, YouTube platesnėmis panaudojimo galimybėmis mokytojo darbe. Kvalifikacinės programos metu mokytojai ne tik įgijo teorinių žinių, bet ir išbandė jas pritaikyti praktiškai.

Antrosios karantino bangos metu, paskelbus nuotolinį ugdymą, Alytaus muzikos  mokyklos pamokos jau vyksta Microsoft Teams platformoje, mokytojai naudojasi Outlook elektroniniu paštu, pirmojo pusmečio mokinių specialybės dalyko atsiskaitymai buvo talpinami ir bendrinami OneDrive pagalba, anketavimas ir apklausos vyksta naudojantis Sway įrankiu, koncertų ir renginių programos kuriamos Microsoft Teams komandų pagalba. Mokyklos mokytojų, administracijos, darbo grupių susirinkimai vyksta Microsoft Teams platformoje, kurioje taip pat rengiami seminarai ir kvalifikacinės programos.

Džiugu, kad galime ne tik pasiekti savo mokinius Microsoft Teams platformos pagalba, bet ir prisiminti gerosios patirties sklaidą „Kolega kolegai“, kai atviroje pamokoje gali apsilankyti mokytojai ir administracija. Sausio 26 d. Pučiamųjų skyriaus mokytojas ekspertas Dainius Platūkis Microsoft Teams platformoje vedė atvirą pamoką „Gamų svarba formuojant grojimo pagrindus“, kurioje dalyvavo 4 klasės mokinė Aušra Kazakevičiūtė. Pamoką stebėjo Pučiamųjų instrumentų skyriaus mokytojai, skyriaus vedėjas, pavaduotoja. Kolegoms kilo klausimų, kaip motyvuoti mokinius groti gamas? Žinia – mokiniams dažnai gamų grojimas siejasi su nuobodžia veikla. Mokytojas Dainius dalijosi savo ilgamete patirtimi.

Nuotolinio ugdymo pradžia buvo tikras iššūkis visai Muzikos mokyklos bendruomenei – administracijai dėl organizavimo, mokytojams dėl vykdymo, tėveliams dėl pagalbos ir palaikymo. Esame didžių vyksmų ir galimybių laikmetyje, susipažinimas su informacinėmis technologijomis, jų galimybių panaudojimo ugdymo procese paieška yra tik didžiųjų kelių pradžia.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Undinė Pinkevičienė