Pianisto Peter Laul (Sankt Peterburgas, Rusija) meistriškumo pamokos ir koncertas

Prasidėjo XIX tarptautinis Dainavos šalies muzikos festivalis. Festivalį organizuoja Alytaus kultūros centras ir choro „Varsa“ meno vadovas Vidas Simanauskas.

Pirmasis šio festivalio renginys vyko birželio mėn. 25 d. Alytaus muzikos mokyklos Koncertų salėje. Meistriškumo pamokas vedė ir koncertavo daugelio tarptautinių konkursų laureatas, žymus pianistas Peter Laul (Sankt Peterburgas, Rusija). Meistriškumo pamokose dalyvavo Alytaus muzikos mokyklos mokiniai. Tai, mokytojos metodininkės Linos Abromavičienės 3-čios klasės mokinys Tomas Abromavičius, 4-os klasės mokinė Liepa Paukštytė, 6-os klasės mokinė Justina Siaurukaitė, bei vyresniosios mokytojos Jolanos Gumauskienės 5-os klasės mokinė Gytautė Bauraitė. Vyko labai nuoširdus, kūrybingas darbas. Mokiniai, padedant jų mokytojoms, vertėjaujant iš rusų kalbos į lietuvių, aiškiai suprato pastabas, užduotis, siekiant kūrinio atlikimo tobulumo.

Po meistriškumo pamokų vyko pianisto Peter Laul koncertas. Pianistas Peter Laul (g. 1977 m.) – Sankt Peterburgo konservatorijos auklėtinis, aktyviai koncertuojantis pianistas, įvairių tarptautinių konkursų laureatas. 2000 m. Peter Laul tarptautiniame Aleksandro Skriabino pianistų konkurse Maskvoje laimėjo 1-ąją vietą. Po pergalės šiame konkurse, šio rusų kompozitoriaus muzika tapo itin svarbi pianisto kūrybiniame kelyje. Fortepijono pasaulinės žvaigždės parengta koncertinė programa buvo skiriama Aleksandro Skriabino 150-osioms metinėms ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąjai gimimo metinių sukakčiai. Skambėjo abiejų dvidešimtojo amžiaus pradžios genijų noktiurnai, preliudai, bei sonatinio žanro kūriniai.  Atlikėją pristatė ir koncertą vedė žymus Lietuvos pianistas Justas Šervenikas.

Praėjus daugiau, negu metams, kai nevyko „gyvai“ koncertai,  buvo labai gera išgirsti šio nuostabaus atlikėjo atliekamus kūrinius, o, ypač pas mus koncertinėje salėje, kurioje turime puikų fortepijoną Schimmel. Peter Laul talento savybės, tobulas technikos ir ritmo valdymas, harmonijos girdėjimas, dainingas garsas, o, svarbiausia, tikras atlikėjo įkvėpimas prikaustė kiekvieno klausytojo dėmesį. Tiesiog atgaiva sielai, po karantino.

Fortepijono skyriaus mokytoja metodininkė Violeta Baronienė