Supynėm pynę iš garsų

Tęsiant daugiametę tradiciją rengti bendrą Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos ir Alytaus muzikos mokyklos Liaudies instrumentų skyriaus mokinių koncertą, šių metų vasario 9 d. jis vyko nuotoliniu būdu Muzikos mokyklos Facebook paskyroje. Labai džiaugiamės, kad šiuo metu studijas šioje konservatorijoje tęsia mūsų mokyklos absolventė Miglė Tumynaitė. Dėkojame Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos Liaudies instrumentų skyriaus vedėjai Irenai Vaitkevičiūtei, mokytojams – Zitai Rudzevičienei, Diletai Kubilienei, Narimantui Murauskui ir jų mokiniams – Enrikai Brundzaitei, Karolinai Turčinskaitei, Miglei Tumynaitei, Astijui Bikui. Taip pat tariame ačiū Alytaus muzikos mokyklos mokytojams – Violetai Prakapavičienei, Audronei Venckūnienei, Reginai Botyrienei, Gražinai Noreikienei, Gintarui Naujikui, Dainiui Stepanavičiui, Editai Radvilavičienei ir jų mokiniams – Auksei Bielskytei, Justei Lukoševičiūtei, Rokui Ražukui, Smiltei Jieznytei, Augustei Juškevičiūtei, Godai Judickaitei, Ignui Lankininkui, koncertmeisterei Jolanai Gumauskienei ir pasveikinimo žodį tarusiai Tomai Mensevičiūtei. Šie metai yra nepaprasti mokytojams ir mokiniams, nes „tikrojo mokymosi negali būti be tikrojo ryšio“ (James Comer).

Alytaus muzikos mokyklos kanklių mokytoja metodininkė Edita Radvilavičienė