Verbą rišu – tradicijas tęsiu

Šių metų balandžio 28 d. Alytaus miesto savivaldybėje pristatyta Alytaus muzikos mokyklos mokytojų Jolantos Sabonienės, Audronės Venckūnienės bei mokinių rištų verbų paroda „Verbą rišu – tradicijas tęsiu“.

Sveikinimo žodį tarė vicemerė Jurgita Šukevičienė, ji pasidžiaugė puoselėjama etnokultūra, pasigėrėjo spalvingomis verbomis. Parodos organizatorė mokytoja ekspertė Jolanta Sabonienė papasakojo apie verbų rišimo tradicijas ir papročius, pasidžiaugė mokinių domėjimusi etninėmis vertybėmis. Muzikos mokyklos direktorė Gabrielė Dambauskaitė pasigėrėjo mokytojų ir mokinių  kūrybiškumu, verbų rišimo tradicijų puoselėjimu.

Alytaus muzikos mokyklos fojė erdves taip pat papuošė mokytojų ir mokinių rištų verbų paroda ,,Verbelę rišau“. Verbas mokiniai rišo per etnokultūros pamokas panaudodami sudžiovintas gėles: katpėdėles, linus, saulutes, motiejukus, javų varpas ir kt.

Parodose nuotaikingai suskambėjo liaudiška polkutė, Jolantos Sabonienės pjesė kanklėms ,,Pavakarys“. Smagią lietuvių liaudies dainą ,,Aš pasėjau žalių linų“ drauge su atlikėjomis dainavo ir parodų svečiai. Parodų sutikimuose koncertavo mokytoja ekspertė Jolanta Sabonienė, kanklių mokytoja metodininkė Audronė Venckūnienė ir jos mokinės: Patricija Keršytė, Augustė Juškevičiūtė, Luka Marija Burbaitė.

Muzikos mokytoja ekspertė Jolanta Sabonienė

admin
Author: admin