Virtualus Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Atlėk, sakale“

2021 m. lapkričio 8–12 dienomis Alytaus muzikos mokykloje vyko IX respublikinis Lietuvos jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos virtualus konkursas „Atlėk, sakale 2021“.

Nuo 2012 metų konkursas vyksta kas dvejus metus: lyginiais metais vyksta kamerinių ansamblių, nelyginiais – įvairių instrumentų solistų konkursas. Konkursą organizuoja Alytaus muzikos mokykla. Konkurso organizatorė – Violeta Ligeikienė, Alytaus muzikos mokyklos mokytoja metodininkė. Renginio kuratorė – prof. dr. Aldona Vilkelienė, Alytaus muzikos mokyklos direktorė. Konkurso koordinatoriai: Undinė Pinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Gabrielė Dambauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Ingrida Krikščiūnienė,  smuiko vyresnioji mokytoja; Vita Naujikienė, fortepijono mokytoja metodininkė; Monika Ryškutė, fleitos mokytoja; Edita Radvilavičienė ir Violeta Prakapavičienė, kanklių mokytojos metodininkės.

„Atlėk, sakale“ – tai jaunųjų Lietuvos talentų nuo 6 iki 19 metų muzikiniai pasirodymai. Konkurso tikslai – puoselėti jaunųjų šalies muzikantų tautinę savimonę ir mūsų šalies kultūrines vertybes. Skatinti mokinių saviraišką, individualumą ir meninius gebėjimus, skleidžiant muzikos meną netradicinėmis – virtualiomis priemonėmis ir būdais. Šiais metais kamerinių ansamblių konkursas vyko nuotoliniu būdu. Jame dalyvavo 61 kolektyvas, kuriuose muzikavo 200 jaunųjų muzikantų iš visų šalies regionų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Gargždų, Molėtų, Panevėžio, Šiaulių, Jurbarko,  Daugų, Garliavos ir kitų miestų.

Visą savaitę dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga 7 narių vertinimo komisija. Komisijos pirmininkas dr. Vytenis Gurstis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorius. Komisijos nariai: Indrė Kuleševičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė, Trakų meno mokyklos mokytoja; Dileta Kubilienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos, Kauno Sakralinės muzikos mokyklos mokytoja metodininkė; Narimantas Murauskas, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos vyresnysis mokytojas; Ingrida Grigaitienė, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja metodininkė; Violeta Taraškevičienė, Garliavos meno mokyklos mokytoja metodininkė; Ona Navickienė, Elektrėnų meno mokyklos mokytoja metodininkė.

Konkursas išsiskyrė instrumentų gausa – nuo klasikinių: fortepijonas, akordeonas, fleita, trombonas, saksofonas, trimitas iki lietuvių liaudies instrumentų: skudučiai, kanklės, molinukai, birbynė, basetlė, skrabalai, smuikas. Net 54 konkurso ansambliai apdovanoti I, II, III vietų laureato diplomas, 7 ansambliai pelnė diplomantų diplomus įvairiose kategorijose, kurios nustatomos pagal atlikėjų amžių ir ansamblio sudėtį. Taip pat komisija skyrė 8 nominacijas už originaliausią lietuviško kūrinio interpretaciją.

Kaip ir kasmet, buvo parengta kvalifikacinė programa pedagogams, parengusiems mokinius konkursui, „Lietuviška muzika ir jos įtaka mokinių tautinio muzikos ir meninio ugdymo procesui“. Seminaras vyko lapkričio 4 dieną nuotoliniu būdu komunikacijos platformoje Microsoft Teams. Renginio metu šalies pedagogai pristatė metodinius leidinius, dalijosi gerąja patirtimi,  aktualiomis ugdymo proceso temomis nuo darbo organizavimo nuotoliniu būdu, mokinių vertinimo ir įsivertinimo problemų iki repertuaro parinkimo bei pritaikymo kameriniams ansambliams, tautinio bei meninio ugdymo svarbą ugdymo procese.

Dėkojame visiems jauniesiems atlikėjams, jų mokytojams, konkurso vertinimo komisijos nariams, konkurso organizatoriams už dalyvavimą konkurse! Džiaugiamės, kad šis konkursas kaskart pritraukia tiek daug dalyvių, skatina bendradarbiavimą tarp šalies muzikos ir meno mokyklų.

Ingrida Krikščiūnienė, Alytaus muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja

admin
Author: admin