Erasmus+ projekto parengiamasis vizitas – žingsnis į naują bendradarbiavimą

Alytaus muzikos mokykla vykdo Erasmus+ projektą „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų plėtotė įtraukiųjų ir tarpkultūrinių ES vertybių kontekste“ Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000121028. Mokytojai ir darbuotojai rengiasi darbo stebėjimo veikloms, kurių metu jie, lankydami mokyklas, ugdančias individualiųjų poreikių mokinius, susipažins su įtraukiojo meninio ugdymo metodais. Tuo tikslu Muzikos mokyklos direktorė Gabrielė Dambauskaitė, Alytaus miesto mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė ir prof. dr. Aldona Vilkelienė kovo 21-22 dienomis dalyvavo parengiamajame vizite Vakarų Atėnuose, Peristeri mieste. Su šiame, daugiau kaip 200 tūkst. gyventojų turinčiame Vakarų Atėnams priklausančiame mieste gyvenančiu mokslininku, pedagogu, psichologu, puikiu muzikantu, Atėnų vidurinio ugdymo direktorato nr. 3 Europos programų vadovu dr. Ioanniu Makriu Muzikos mokykla jau 17 metų palaiko dalykinius ryšius: vykdomi bendri projektai, dalyvaujama mokslinėse konferencijose, atliekami tarptautiniai moksliniai tyrimai. Ne vieną kartą dr. I. Makris vedė mokymus seminaruose Alytuje, dirigavo simfoniniam orkestrui „Svajonė“, o Vilniaus edukologijos universitete skaitė paskaitas.

Parengiamasis vizitas šį kartą sutapo su konferencija, o dviejų vizito dienų darbotvarkė buvo įtempta: susitikimai su Vakarų Atėnų aplinkinių miestų vadovais, kur buvo aptartos miestų bendradarbiavimo sąlygos bei specialiojo ugdymo mokyklų vadovais. Graikijos Respublikos švietimo, religinių reikalų ir sporto ministerijos regioninės administracijos, Atėnų vidurinio ugdymo direktorato nr. 3 direktorės dr. Dimitros Macri ir dr. I. Makrio iniciatyva suorganizuotoje konferencijoje „Mokykla ir įtrauktis“, kuri vyko Peristeri miesto savivaldybės salėje ir buvo skirta Dauno sindromo dienai, sveikinimo žodį tarė Švietimo, religijos reikalų ir sporto viceministrė Zetta Makri, kiti svarbūs Atikos regiono švietimo strategai. Alytaus miesto vicemerė Jurgita Šukevičienė konferencijoje kalbėjo apie vietos valdžios vaidmenį specialiajame ugdyme ir įtraukiojo švietimo organizavimą, o Peristeri miesto vicemeras Anastasios Theodorakas atitinkamai pristatė Peristeri savivaldybėje veikiančias švietimo struktūras. Alytaus muzikos mokyklos direktorė Gabrielė Dambauskaitė išanalizavo programas, įtraukiančias specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius į mokyklos bendruomenę, jų panaudojimo būdus ir išryškino įspūdingus rezultatus. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorės Aldonos Vilkelienės pranešime „Laisvai integruota tarpdisciplininio meninio ugdymo perspektyva: vertybės ir principai“ skirtas dėmesys ne tik įtraukiojo ir specialiojo ugdymo filosofijai, ugdymo modeliams, bet ir psichologinei, moralinei ir socialinei įtraukiojo švietimo bazei. Ypatingo susidomėjimo sulaukė Atėnų vidurinio ugdymo direktorato nr. 3 direktorės Dimitros Makri pranešimas „Dauno sindromas ir menas“, nevyriausybinių organizacijų atstovų pranešimai.

Muzikos orkestras E.E.E.K. Peristeri, parengtas taikant metodiką „Diferencijuotas mokymo metodas, mokantis menų specialiajame ugdyme“, vadovaujant dr. Ioanniui Makriui ir akompanuojant Direktorato darbuotojų chorui, atliko graikų kompozitoriaus Nikos Xylouris dainas. Renginio kulminacija tapo dr. I. Makrio interviu su savo mokiniu, vardu Christos, turinčiu Dauno sindromą: jo metu mokytojas papasakojo apie šio menininko kelią į muziką, sunkumus ir pasiekimus. Kitą sėkmės istoriją papasakojo mokytojas George’as Mavroidis. Jis pristatė sėkmingą mokinio, turinčio Dauno sindromą, darbinę veiklą – pastarasis vasaros mėnesiais dirba viešbutyje Kretoje, sėkmingai integruojasi į mokyklos bendruomenę.

Parengiamojo vizito metu aplankytos ir specialiojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi jauni suaugusieji, turintys įvairių poreikių, aptarta būsimojo Alytaus muzikos mokyklos pedagogų ir darbuotojų vizito mokymosi programa, darbotvarkė ir siektini rezultatai.

admin
Author: admin