Konkursų laureatų pagerbimas

Eilę metų Muzikos mokykloje vyksta geriausių mokinių ir jų mokytojų pagerbimas, jie apdovanojami savivaldybės bei mokyklos įsteigtais medaliais, direktoriaus padėkomis. Jaunuosius nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatus ir jų mokytojus pasveikinti atvyko Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. „Džiaugiuosi, kad pandemija nesutrukdė mokiniams dalyvauti konkursuose ir tapti laureatais. Nuoširdžiai sveikinu visus ir dėkoju, kad savo pasiekimais garsinate mūsų miestą net tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Linkiu, kad ir kiti mokslo metai būtų sėkmingi, o konkursų metu, nutilus muzikos garsams ir vėl ne kartą skambėtų Alytaus miesto vardas” – linkėdama gražios vasaros, kalbėjo mero pavaduotoja.

O džiaugtis tikrai yra kuo: šiais mokslo metais Muzikos mokykloje laimėti 204 laureatų, konkursų diplomantų apdovanojimai, kuriuos parengė 45 mokytojai, dalyvauta 68 nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Du konkursus – nacionalinį „Atlėk, sakale“ ir tarptautinį „Muzikinė mažųjų mozaika“, kurio globėjas Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis, organizavo Muzikos mokykla.

Sveikindama laureatus ir juos parengusius mokytojus, mokyklos direktorė išskirtinį dėmesį ir padėkas skyrė vaikams, mokytojams ir mokinių šeimoms, padedančioms puoselėti gabių vaikų talentus ir deramai pasirengti konkursams.