Metodinė diena „Mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarų patirties sklaida“

Sausio 13 dieną vyko metodinė diena „Mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarų patirties sklaida“. Ši popietė, skirta Alytaus muzikos mokyklos mokytojams atsigręžia į savo kvalifikacijos kėlimo rezultatus, parašytus metodinius darbus, stebėtas atviras pamokas, aplankytus seminarus, kvalifikacijas, bei kitas mokyklas.

Informacinės technologijos ir mokinių muzikinis ugdymas (Kalėdų varpelių bendro įrašo pristatymas) pasidalijo muzikos mokytoja metodininkė, Violeta Ligeikienė. Lektorės prof. Julios Bushkovos (JAV) nuotolinio seminaro ,,Jaunojo smuikininko ugdymas: pagrindiniai pedagoginiai aspektai“ sukauptomis žiniomis pasidalijo Ingrida Krikščiūnienė, muzikos vyresnioji mokytoja. Kolegoms pristatė Rūta Vaičaitienė, muzikos mokytoja metodininkė „Mokymosi motyvacija ir jos skatinimo priemonės (muzikinio namų darbų kalendoriaus pristatymas)“. Seminaro medžiaga „Kaip motyvuoti mokinius neįprastais metodais“ pasidalijo Sonata Bazevičienė, muzikos vyresnioji mokytoja. Rositos Pipirienės seminaro „Emocinio intelekto ir saviugdos svarba mokytojo darbe, kūryboje bei gyvenime“ aspektus pristatė Eglė Čeponaitė, muzikos mokytoja. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gabrielė Dambauskaitė, pateikė „2021−2022 m. m. I pusmečio Alytaus muzikos mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja Gabrielė Dambauskaitė