Mokytojų kvalifikacijos kėlimo patirties sklaida

Sausio 5 dieną Alytaus muzikos mokykloje vyko metodinė diena „Mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarų patirties sklaida“. Šis renginys skirtas Muzikos mokyklos mokytojams, kuris leidžia ne tik apibendrinti pirmojo mokslo metų pusmečio rezultatus, bet ir pasidalyti sukauptomis žiniomis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Valvonienė pateikė pirmojo pusmečio mokytojų kvalifikacijos kėlimo rezultatų suvestinę.

Alytaus muzikos mokyklos direktorė, vyresnioji muzikos mokytoja Gabrielė Dambauskaitė ir bibliotekos ir komunikacijos specialistas, projektų ir programų vadybininkas Tomas Simanavičius pristatė projektą „Erasmus+KA1 Praha – istorija, švietimas ir kultūra mokytojo kvalifikacijai“.

Mokytoja metodininkė Ingrida Krikščiūnienė pristatė seminaro „Naujas žvilgsnis į lietuvių autorių kūrybą“ medžiagą. Pasidžiaugė nauju smuiko mokytojos ekspertės Ievos Tijūnėlienės leidiniu „Smuikelės giesmė 3“.

Įspūdžiais iš seminaro „Geroji patirtis: praktika, metodai ir tėvų įtrauktis“, pasidalijo muzikos mokytoja metodininkė Violeta Ligeikienė . Mokytoja pateikė pavyzdžių kaip mokytis draugiškumo ir stiprinti bendrystės jausmą, įtraukiant tėvelius į užduočių kūrimą ir atlikimą.

Mokytoja metodininkė Daiva Martikonytė pristatė ir papasakojo apie Baltijos šalių jaunimo orkestrų festivalį (BŠJOF), kuris vyks 2023m. balandžio 13–18 dienomis Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pabrėžė koks yra svarbus tarpusavio bendradarbiavimas ir komunikacija su kitų šalių jaunimo orkestrais.

Metodinė diena, kuri Muzikos mokykloje vyksta kiekvieną pusmetį, leidžia dalytis gerąja patirtimi, pasidžiaugti pasiekimais bei numatyti tolimesnes mokyklos veiklos tobulinimo gaires.

admin
Author: admin