Nuotolinis seminaras „Pietų Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų tradicijos, jų tąsa nūdienos aktualijų kontekste“

  • Post comments:0 Comments

Praėjusiame šimtmetyje Dzūkijos regione veikę profesionalūs pučiamųjų orkestrai Alytuje ir Druskininkuose, stipriai įtakojo šio regiono kultūrinį gyvenimą, formavo orkestrinio muzikavimo tradicijas. Neatsitiktiniai būtent šiuose miestuose ir šiandien gyvuoja pučiamųjų instrumentų orkestrai, o jų tradicijos ir veikla turi tęstinumą ir įtakoja ugdymo proceso kokybę muzikos (meno) mokyklose.

Nuotolinis seminaras „Pietų Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų tradicijos, jų tąsa nūdienos aktualijų kontekste“, kurį organizavo Alytaus muzikos mokyklos Pučiamųjų instrumentų skyrius, atviros meistriškumo pamokos, metodinė diskusija orientuoti į muzikinių įgūdžių formavimą, įvairių metodų, skatinančių mokinių motyvaciją muzikuoti muzikos pamokose ir mokytis savarankiškai, tikslingų mokymo ir mokymosi metodų parinkimą ir jų svarbą, įvairių stilių ir žanrų muzikos atlikimą ir išpildymą, atlikėjų sceninės kultūros ugdymą. Tai tiesiogiai siejasi su ugdymo procesu pamokų metu dirbant su muzikos ir meno mokyklų pradinio, pagrindinio, formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokiniais.

Seminaro tikslas – formuoti ugdytinių teigiamą požiūrį į klasikinę muziką, kultūros vertybių visumą, kartu ugdant ir vidinę kultūrą. Seminaras nuotoliniu būdu parodė mokytojų greitą prisitaikymą prie esamų sąlygų. Visi pranešėjai minėjo teigiamus mokymosi rezultatus – vaikai atsakingiau atlieka užduotis, į veiklą įtraukiami tėvai. Kaip sveikinimo žodyje pažymėjo Alytaus muzikos mokyklos direktorė prof. dr. Aldona Vilkelienė, seminaro dalyvių gausa (Alytus, Druskininkai, Kaunas, Panevėžys, Vilnius, Kėdainiai, Jonava, Anykščiai) parodė, kad renginys labai reikalingas, ypač pastaruoju metu. Džiugu, kad jis stebimas su dideliu atsakingumu.

Po pranešimų vykusiose diskusijose pedagogai dalijosi savo įžvalgomis apie nuotolinį mokymą, atskleidė įvairių kompiuterinių programų pliusus ir minusus. Visi, kaip susitarę, minėjo, kad visur atsilieka muzikinio garso kokybė, ypač grojant įvairius ansamblius. Kai kurie pedagogai apgailestavo, kad ne visuomet galima panaudoti įprastus tradicinius mokymosi metodus, ne visi mokytojai ir mokiniai įvaldę darbą virtualioje aplinkoje. Didesnė pedagogų dalis pažymėjo daugiau privalumų (mokinių savarankiškumas ir didesnė atsakomybė, patogus laikas pamokoms) mokymo kokybės gerinime.

Jau ketvirtą kartą vykęs seminaras (šįkart nuotolinis) „Pietų Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų tradicijos, jų tąsa nūdienos aktualijų kontekste“ kitąmet vyks Druskininkuose, o galbūt ir nuotoliniu būdu, organizuojant pedagogams.

Rimantas Jočys, Alytaus muzikos mokyklos mokytojas ekspertas

Parašykite komentarą