Šeimyninių tradicijų kūrimas muzikuojant šeimoje

Groti drauge su artimiausiais šeimos nariais ypač svarbu – tai yra labiausiai visus suburianti veikla, kurianti tvirtus ryšius, vienijanti skirtingas kartas, tai suteikia nepaprastai daug džiaugsmo ir malonumo, skatina artimesnį bendravimą šeimoje.

Gegužės 12 d. Alytaus muzikos mokykloje vyko koncertas „Muzikuokime šeimose“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai. Tai puiki galimybė įgyti sceninės patirties, sustiprinti tarpusavio ryšius, dalytis muzikavimo džiaugsmu su kitais. Koncerte grojo mamos, dukros, sūnūs, broliukai, sesutės, pusseserės − dalyvavo 11 šeimų, iš viso 25 atlikėjai: Darija Ciūnytė (6 kl., fortepijonas),

Jokūbas Ciūnys (2 kl., akordeonas), Danielė Struckaitė (6 kl., fortepijonas), Elija Galubauskaitė (1 kl., smuikas), Eneida Galubauskaitė (1 kl., kanklės), Rapolas Lastauskas (5 kl., akordeonas),

Agota Lastauskaitė (1 kl., smuikas), Kotryna Lastauskaitė (2 kl., II instrumentas fortepijonas), Kotryna Čyžiūtė (3 kl., ukulėlė), Justina Čyžiūtė (3 kl., kanklės), Elijus Stasiukynas (3 kl. akordeonas), Elita Stasiukynaitė (5 kl., fortepijonas), Aušra Blažauskaitė, Emilijus Kerevičius 3 kl., Vanesa Kerevičiūtė 6 kl., Urtė Ražanauskaitė (3 kl., smuikas), Luka Ražanauskaitė (5 kl., fortepijonas), Gabrielius Zenevičius (7 kl., akordeonas), Patricija Zenevičiūtė (5 kl., fortepijonas), Ema Krikščiūnaitė (4 kl., smuikas), Ingrida Krikščiūnienė (smuikas), Domas Grimalauskas (8-PU, klarnetas) ir Indra Grimalauskaitė (8 kl., fortepijonas). Renginį vedė bei jame grojo Adelina Jakučionytė (2 kl., smuikas) ir Gita Jakučionienė (MM, 3 m. m., tradicinės kanklės).

Šeimyniniams ansambliams koncertui pasirengti padėjo mokytojai − Audronė Venckūnienė, Rita Frendzelienė, Ilona Vasiliauskienė, Rūta Vaičaitienė, Ingrida Krikščiūnienė, Regina Botyrienė, Violeta Ligeikienė, Vita Naujikienė, Diana Klemkaitė, Rimantas Jočys ir Violeta Baronienė.

Šios dienos koncertas dar kartą įprasmino ir pratęsė šeimyninio muzikavimo tradiciją. Šeimyninis muzikavimas padeda ne tik atsigręžti į šeimą, sutvirtinti šeimyninius ryšius, bet ir kurti bendravimo tradicijas.

admin
Author: admin