Tarptautinė konferencija Alytaus muzikos mokykloje

Kovo 31 d. įvyko nuotolinė tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Įtraukiojo meninio ugdymo inovacijos“. Konferenciją organizavo Alytaus muzikos mokykla. Konferencijai pasirinkta tema neatsitiktinai, kadangi Alytaus muzikos mokykloje specialiųjų poreikių turintys vaikai mokosi jau nuo 1997 metų. Prof. dr. Aldonos Vilkelienės iniciatyva buvo įkurta „Credo“ klasė. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai mokykloje nėra atskiriami, kiekvienas vaikas yra svarbus. Plečiantis įtraukties procesams ne tik bendrojo ugdymo mokyklose, bet ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neformaliojo švietimo įstaigose, meninio ugdymo dalykai (muzika, dailė, šokis, teatras) padeda ugdyti mokinių kompetencijas, reikalingas mokymuisi ir bendravimui, saviraiškai ir komunikacijai. Meninis įtraukusis ugdymas – tai ir buvo pagrindinė konferencijos tema.

Konferencija prasidėjo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos Jurgitos Šukevičienės sveikinimu. Džiugu, kad vicemerė palaiko įtraukties sėkmę.

Konferencija sulaukė ir Lietuvos Respublikos Seimo dėmesio – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja prof. habil. dr. Vilija Targamadzė sveikino konferencijos dalyvius.

Konferencijoje dalyvavo per šimtą dalyvių iš Lietuvos miestų ir rajonų (Alytaus, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Rokiškio, Panevėžio, Neringos ir kt.) bei Graikijos ir Prancūzijos, iš įvairiausių ugdymo įstaigų – lopšelio-darželių, pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, muzikos, meno, sporto, choreografijos mokyklų, mokyklų-daugiafunkcinių centrų, ugdymo centrų, konservatorijų ir švietimo centrų.

Pirmoji konferencijos lektorė prof. dr. Aldona Vilkelienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Vytauto Didžiojo universiteto, Alytaus muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, apžvelgė socialinės integracijos, gyvenimo kokybės ir įtraukiojo meninio ugdymo vertybes bei pozityvaus ugdymo principus.

Achajos specialiosios ir Aukštosios pedagogikos ir technikos mokykų prof. dr. Ioannis Makris pristatė Graikijos švietimo sistemą, susijusią su specialiuoju ugdymu, įtraukiojo meninio ugdymo svarbą žmonėms su negalia, pademonstravo sėkmės istorijų pavyzdžių.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė, dr. Solveiga Zvicevičienė pristatė lietuvių šokamojo folkloro galimybes vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Klausytojai išgirdo, kaip šokio ir judesio terapija gali būti tikslingai naudojama specialiųjų poreikių vaikų sveikatinimui.

Kauno Kovo 11-oji gimnazijos spec. pedagogė-ekspertė, specialiųjų poreikių moksleivių muzikos mokytoja Ilona Papečkytė pristatė muzikos terapijos metodus ir jų taikymą ugdymo procese įgyjant socialines, asmenines, kultūrines kompetencijas specialiųjų poreikių turintiems vaikams, pademonstravo pritaikytus neįgaliesiems muzikos instrumentus.

Lektorė Salomėja Burneikaitė, Klaipėdos miesto socialinės paramos centro užimtumo specialistė, menotyros magistrė, savo pranešime pristatė patirtį, galinčią suteikti naujų impulsų meno terapijos specialistams, įsitraukiantiems į bendradarbiavimą su pedagogais, įvairių kartų šeimos nariais, pasirengusiais emociškai atsiverti. Pasakos, lėlės ar lopšinės yra unikalus paveldas, kuriuo gali pasinaudoti šeimos terapiniais tikslais.

Apie Paramos fondo TATZ teikiamą pagalba muzikuojantiems, apie tai, kaip Samuelio Taco įkurto fondo dėka pagalba pasiekė ne tik talentingiausius muzikus Niujorke, bet ir Alytaus muzikos mokyklos mažuosius muzikantus, papasakojo iš stažuotės Niujorke Samuelio Taco klinikoje sugrįžusi Alytaus Stasio Kudirkos ligoninės kineziterapeutė Jūratė Sieniukevičienė. Matėme nepakartojamą pavyzdį, kaip Alytuje gimęs žmogus, atsigręžė į gimtąjį miestą, savo patirtį ir profesionalumą perdavė Alytaus medikamas ir mažiesiems Alytaus muzikantams.

Alytaus muzikos moyklos mokytoja metodininkė Audronė Venckūnienė,  per 20 metų dirbanti su specialiųjų poreikių mokiniais, dalyvaujanti muzikos terapijos seminaruose, taikanti įtraukiuosius metodus švietimo terapijos srityje, savo pranešime akcentavo etninės muzikos svarbą įtraukiojo ugdymo srityje.

Savo patirtimi įtraukiant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus į muzikos ansamblio veiklą dalijosi Alytaus muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Rima Beitnarienė.

Nicolas Montlivet, Orléans Tours akademijos tarptautinių ryšių vadovas ir Délégué Académique aux Relations Européennes et Internationales et à la Coopération direktorius skaitė pranešimą „Erasmus projektai kaip įtraukiojo švietimo priemonė“. Jis yra atsakingas už Erasmus projektų koordinavimą, todėl nuoširdžiai kvietė bendradarbiauti kuriant projektus įtraukiojo švietimo srityje.

Konferenciją moderavo Alytaus muzikos mokyklos direktorė Gabrielė Dambauskaitė. Po pranešimų vyko trumpas konferencijos aptarimas, diskusija. Dėkojame garbiems svečiams, visiems dalyvavusiems pedagogams bei klausytojams, lektoriams už nuostabias patirtis.

Laikas, praleistas drauge, praturtino mūsų pasaulėžiūrą, išplėtė kompetencijas ir suteikė įkvėpimo.

Undinė Pinkevičienė, Alytaus muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

admin
Author: admin