„Ugdymo sėkmių mozaika“ – bibliotekininkių gerosios patirties sklaida

Tęsiant tradiciją, jau trečius metus organizuojama Alytaus miesto savivaldybės pedagogų metodinė diena „Ugdymo sėkmių mozaika“. Ši diena skirta kolegų bendradarbiavimui, dalijantis gerosiomis patirtimis. Šiais metais metodinė diena, kaip ir gausybė kitų renginių vyko nuotoliniu būdu.

Renginys prasidėjo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos Jurgitos Šukevičienės sveikinimo  žodžiais. Ji dalyviams palinkėjo pozityvaus požiūrio, entuziazmo. Alytaus miesto savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas susirinkusiems priminė apie artėjančią Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, paminėjo įvairias pilietines iniciatyvas, palinkėjo sėkmingo bendradarbiavimo tarp įstaigų. Vedini minčių, kad reikia kalbėtis, pasitikėti, mokėti pasidžiaugti savo ir kitų kad ir mažomis sėkmėmis, pedagogai išsiskirstė į skirtingų mokomųjų dalykų ir sričių būrelių susitikimus dalytis gerosiomis patirtimis ir sėkmės istorijomis. Išklausyta per 100 turiningų pranešimų, diskutuota, apmąstyta, ką galėtume kiekvienas pritaikyti savo darbe, ko dar reikia kartu pasimokyti.

Metodinės dienos veiklose taip pat dalyvavo ir Alytaus miesto mokyklų bibliotekų darbuotojų metodinio būrelio narės. Seminarą organizavo būrelio pirmininkė Roma Apanavičienė. Prisijungusios prie „MS Teams“ platformos kolegės pasidalijo savo darbo patirtimi, kokie pokyčiai įvyko įvedus karantiną, su kokiais iššūkiais teko susidurti ir kaip sekėsi juos įveikti. Alytaus muzikos mokyklos bibliotekininkė Laima Žurava skaitė pranešimą tema „Virtuali biblioteka: informacinių technologijų žinių pritaikymas nuotoliniame darbe“. Ji pristatė tiek ankstesnį darbą bibliotekoje, įvairius renginius, kuriuose dar buvo galima sudalyvauti fiziškai, tiek dabartinę veiklą virtualioje erdvėje. Pasakodama apie įvairius renginius, bibliotekininkė pristatė programas / programėles, kuriomis naudojasi kuriant plakatus, diplomus, virtualius koncertus, parodas.

Bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekininkės taip pat pasidalijo gerąja patirtimi, kaip inovatoriškai, kūrybiškai sprendžia darbo klausimus fizinėje ir virtualioje bibliotekų veikloje. Alytaus Dainavos progimnazijos bibliotekininkė Virginija Šeštokienė pristatė pranešimą tema „Skaitymo skatinimas Dainavos progimnazijos bibliotekoje“, Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos bibliotekininkė Elvyra Majauskienė – „Skaitymo skatinančios aplinkos kūrimas Senamiesčio pradinėje mokykloje“, Alytaus Panemunės progimnazijos bibliotekos vedėja Asta Novikienė – „Mokyklos bibliotekos veikla: iššūkiai ir galimybės nuotolinio mokymosi laikotarpiu“, Alytaus Dzūkijos mokyklos bibliotekininkė Inga Diškevičienė – „Skaitymo skatinimas“, Alytaus Putinų gimnazijos bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė – „Mokyklos biblioteka – kompetentinga ugdymo pagalbininkė: inovatorė, edukatorė, ugdytoja“, Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos bibliotekininkė ir anglų kalbos vyresnioji mokytoja Indrė Kronkaitienė pristatė pranešimą tema „Perėjimas nuo tradicinio prie šiuolaikinio bibliotekos modelio“.

Tarpmokyklinis bendradarbiavimas suteikia galimybes pasisemti naujų žinių, idėjų, pasiklausyti įvairių patirčių, padedančių plačiau, kūrybiškiau pažiūrėti į savo vykdomas bibliotekos veiklas. Visiems šis laikotarpis nėra lengvas, tačiau labai džiugu klausytis kolegių, kurios taip išradingai žiūri į susiklosčiusią situaciją ir nenuleidžia rankų skatindamos mokinius skaityti!

Alytaus muzikos mokyklos bibliotekininkė Laima Žurava

admin
Author: admin